German Christmas tsoos

Muaj ntau txoj kev cai Christmas uas neeg Amelikas pom thaum lawv tus kheej pib hauv lub ntiaj teb qub. Los ntawm Christmas ntoo rau Christmas ua lag luam, nws yog tag nrho cov lus Askiv. Kawm txog kev hlub ntawm Yelemes Yeluxalees qub txeeg qub teg thiab paub seb Lub tebchaws Yeluxalees ua kevcai nco txog Christmas nyob hauv Yelemes.